Välkommen till Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en naturlig del i vår verksamhet. För ABB innebär det en strävan efter balans mellan ekonomisk utveckling, miljöförbättringar och socialt ansvar.

Lena Westerholm
ABB:s miljöarbete är inte vad det varit. Det som från början sysselsatte en liten grupp medarbetare är numera allas vårt ansvar. Det har blivit hållbar utveckling.

"Idag är ABB:s största utmaning att fullt ut integrera hållbar utveckling i det vardagliga arbetet", säger Lena Westerholm, chef för Sustainability affairs inom ABB i Sverige.

Läs intervjun med Lena Westerholm

Prioriterade områden

Miljö

Policy och prestanda, anläggningar, produkter och leverantörer

Ansvarsfullt företagande

Policies och prestanda, mänskliga rättigheter, samhällsengagemang och leverantörskedjan

Hälsa och säkerhet

Policy och prestanda, medarbetare och underleverantörer globalt

Säkerhet och riskhantering

Policies och program för att skydda medarbetare och tillgångar världen över

Aktuellt

  •   Cancel
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Print
   • Email
  •   Cancel
  seabb361 06a73d1ba21676c8c12572520039c7da