Kraftfördelning av format i Åres nya lyxhotell

I december slog det exklusiva hotellet Copperhill Mountain Lodge i Åre upp portarna. Fördelningscentralen som svarar för strömförsörjningen av hotellet väger nästan ett ton och är drygt sex meter bred. Den kommer från ABB i Alingsås och är den största fördelningscentralen som levererats därifrån.

Copperhill Mountain Lodge innebär en investering på närmare 500 miljoner kronor, den största privata satsningen i Åres historia. Hotellets arkitekt Peter Bohlin har inspirerats av Årefjällens storhetstid som koppargruvort.


En skapelse i trä, natursten, glas och metall. ABB för svarar för leveransen av en rekordstor fördelningscentral för strömförsörjningen till hotellet.

Men även ”arkitekturen” kring fördelningscentralen är värd en historia. Genom att placera den nära elleverantörens, Jämtkrafts, leveranspunkt och fördela kraften därifrån via centralen kunde behovet av kabel minimeras.
– Tack vare fördelningscentralen kunde vi minska kabelbehovet med nästan 500 meter, säger Anders Jönsson på Johnsons El i Åre, som svarat för installationen av centralen. Det möjliggjordes dels genom färre kablar in till ställverket i fastigheten, dels genom att fördelningscentralen bara står tio meter från matningen till värmecentralen.

Fem kapslingar i samma central
Fem stora kapslingar (skåp) har byggts ihop till en jättestor central. Två skåp används för de kablar som förser centralen med el (servisen), två nyttjas för mätenheten och ett skåp för utgående grupper.
– Bara ABB kunde erbjuda en fördelningscentral av denna storlek på den korta tid som stod till buds, berättar Håkan Ekroth avdelningschef på konsultföretaget Bjerking i Uppsala, som är uppdragsansvarig för projekteringen av centralen och alla el- och telesystem i hotellet.

Avsikten var från början att ta in el-servisen från hotellets framsida. Där fick man dock inte placera nätstationen då man tyckte att den skulle störa landskapet. Så valet föll istället på ett stort kabelskåp bakom hotellet och nära Jämtkrafts leveranspunkt.

Projekteringen gick smidigt.
– Jag hade täta kontakter med bland andra Stefan Svedberg i Alingsås och fick bra support, framhåller Håkan Ekroth.

ABB ser den stora fördelningscentralen i Åre som en bra referensinstallation för framtiden.
– Intresset för stora centraler med placering utomhus ökar, berättar Stefan Svedberg, Teknik och marknadssupport. Genom att placera centralen utanför byggnaden ökar den disponibla lokalytan, som då kan användas för att generera intäkter i verksamheten.

Modifierad reservkraftcentral
Även reservkraftcentralen är en Kabeldon fördelningscentral. Det är en standardprodukt som modifierats för att passa hotellets behov.
– Den är inbyggd i en container, berättar Arne Jansson på Roslagens Styr & Installation i Norrtälje, som installerat reservkraftcentralen. Generatorn, som drivs av en dieselmotor, ska i händelse av brand bland annat förse sex rökgasfläktar samt viktiga utrymningssystem med el om den ordinarie elförsörjningen faller ur.

Hotellbyggnaden uppförs i trä och natursten med inslag av glas och metall. I byggnadens hjärta ståtar den 32 meter höga öppna spisen, belagd med skiffer från jämtländska Offerdal. Så hög är inte fördelningscentralen men kanske stor nog ändå för att platsa i Guinness rekordbok?

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 3/ 2008

  •   Cancel
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Print
   • Email
  •   Cancel
  Anders Jönsson är elprojektledare hos Johnsons El i Åre, som svarat för installationen av fördelningscentralen. ”Tack vare fördelningscentralen kunde vi minska kabelbehovet med nästan 500 meter”, säger han.
  seitp222 09d24a77c184c13cc125757c0036c5b7