Haverivarning - Noggrann gasanalys räddningen för transformator med problem.

I somras gjorde ABB en gasanalys av oljan i en av Ovako Bars transformatorer – analysen visade att ett haveri var nära förestående.
– Tack vare varningen kunde vi rädda transformatorn med reparation och slippa produktionsbortfall, säger Reijo Innanen, elansvarig på Ovako Bar.

Årligen utför ABB i Ludvika gasanalyser på alla transformatorer hos Ovako Bar i Smedjebacken. I somras gav gasanalysen av smältverkets 130/20 kV–transformator ett oväntat resultat: den varnade för ett haveri till följd av varmgång. Ett haveri som skulle ha stoppat ljusbågsugnarna i smältverket, med stora förluster som följd.

– När ABB:s avdelning för transformatorservice i Ludvika meddelade oss detta övervägde vi att skicka transformatorn till ABB i Drammen för reparation, berättar Reijo Innanen, elansvarig på Ovako Bar. Men istället kom ABB till oss genom Kenneth Gustavsson och Markus Pettersson.

En första okulärbesiktning visade att transformatorns lindningskopplare med stor sannolikhet hade havererat. Transformatorn togs därför ur drift för en mera ingående undersökning av lindningskopplaren.

Serviceteam på gång
Efter en grundlig analys kunde ABB:s personal konstatera att lindningskopplaren dessvärre hade havererat helt och hållet. Samma eftermiddag inställde sig serviceteamet från ABB i Ludvika som efter två dagar hade återställt lindningskopplaren i ursprungligt skick. Med det omfattande kringarbetet inräknat tog det totalt en vecka innan transformatorn kunde tas i drift igen.
– Dessbättre sammanföll det hela till stor del med ett planerat driftstopp, säger Reijo Innanen. Så produktionsbortfallet inskränkte sig till ett skift.
– Hade vi tvingats ta transformatorn ur drift vid full produktion så hade ABB:s snabba insats på plats varit oerhört värdefull. Att vi slapp demontera och transportera transformatorn till Drammen innebar säkert en tidsvinst på runt två veckor.
– Vi inser också värdet av de årliga gasanalyser vi gör på alla våra transformatorer.Det kan spara stora pengar. Eventuellt kommer vi att teckna ett heltäckande serviceavtal
med ABB och kanske även investera i en back-up för den step-down-transformator som så när hade havererat i somras.

Mångårigt förtroende
Ovako har samarbetat med ABB i många år.
– Vi har stort förtroende för ABB:s kunnande, som även innefattar våra processer, och uppskattar också ABB:s kundfokuserade inställning, framhåller Reijo Innanen.

Markus Pettersson, projektledare på installation och service vid ABB i Ludvika, berättar att det alltid utvecklas gaser i en transformator under drift.
– Normalt upplöses gaserna i oljan och ventileras ut genom torkapparaten. Vid eventuella fel ökar dock gasproduktionen.

Genom regelbundna gasanalyser kan felen upptäckas tidigt och vi kan rekommendera åtgärder som kan förebygga ett haveri.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 3/2009

  •   Cancel
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Print
   • Email
  •   Cancel
  Reijo Innanen på Ovako Bar inser värdet av årliga gasanalyser av transformatorer.
”Det kan motverka dyrbara produktionsstopp”, säger han.
  Reijo Innanen på Ovako Bar inser värdet av årliga gasanalyser av transformatorer. ”Det kan motverka dyrbara produktionsstopp”, säger han.
  seitp222 1a22b4822421bee9c12576820048662a