Tjänade 288 timmar på 144 avslut

ABB levererade 144 kabelavslutningar för enledare till Bålforsens kraftstation 2009. Kabeldon SOT 24 kV var en ny variant för installatörsföretaget Jason Montage.
– De var väldigt lätta att montera och vi sparade säkert två timmar på varje avslut, säger Daniel Gunsth, arbetsledare på Jason Montage.

Totalt behövdes 144 kabelavslutningar av typen Kabeldon SOT 24 kV och ytterligare några för anslutningen av en lokaltransformator. De levererades av ABB i Alingsås som också ordnade en utbildning i användningen för Jason Montages installatörer, på plats i Sundsvall.

– Monteringen gick oerhört smidigt. När väl förberedelserna var klara – de är ju lika oavsett avslutsfabrikat – så gick det väldigt enkelt och snabbt med ABB:s avslut. Vi tjänade uppemot två timmar på varje avslut och den sparade tiden är värd guld, säger Daniel Gunsth.

Moderniseringen i Bålforsen pågick under ett halvårs tid och kraftstationen kördes igång i början av oktober 2009.

Daniel Gunsth och hans kollegor på Jason Montage har gått vidare till nya uppdrag, i alla former från högspänningsinstallationer till installation av brandlarm. När det återigen blir dags för montage av 24 kV–avslut så vet Daniel Gunsth vilken typ han förordar.
– Nu blir det absolut ABB:s avslut i fortsättningen.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 3/2009

  •   Cancel
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Print
   • Email
  •   Cancel
  Snabbt och lätt kunde Jason Montages installatörer montera ABB:s kabelavslutningar till Bålforsens transformatorer. Montaget bestod av 144 kabelavslutningar från generator till ställverk och från ställverk till transformator.
  seitp202 3f35f71508ad1f5fc12576d500369333