Snabb insats sparade miljoner

En trasig genomföring till en transformator i Stornorrfors kraftverk kunde ha orsakat miljonförluster för ägaren Vattenfall. En snabb insats från Vattenfall Service och ABB begränsade driftstoppet till bara tre veckor.

Mitt i vårfloden gick en genomföring sönder i en transformator i kraftverket Stornorrfors i Västerbotten. Vattenfall befarade att två aggregat måste ställas av i flera månader där varje dygns stillestånd innebär nästan två miljoner i förlorade intäkter. Men Vattenfall Service och ABB såg till att stoppet blev betydligt kortare.

– Personal från ABB i Ludvika var på plats redan inom 24 timmar och kunde konstatera att en genomföring troligen hade havererat, berättar Patrik Stenlund, projektledare på Vattenfall Vattenkraft.

Därefter demonterades genomföringarna i den 200 ton tunga och sex meter höga transformatorn och de transporterades till ABB i Ludvika.

Efter en helg i provrummet visste ABB med säkerhet att genomföringen hade havererat. En ny genomföring tillverkades i all hast och testades innan den monterades på transformatorn i Stornorrfors. Dessutom renades 55 000 liter transformatorolja.
– Jag mobiliserade all tillgänglig personal genom att kontakta olika avdelningar på ABB, berättar Lars Timonen, projektledare på ABB-enheten Transformers. Alla ställde upp helhjärtat och vi blev därför klara drygt två veckor tidigare än beräknat.

– ABB:s insats var berömvärd och visar vilka resurser de har, menar Patrik Stenlund. På bara tio dagar var den nya genomföringen monterad och knappt två veckor senare kunde vi ta aggregaten i drift igen.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 3/2009

  •   Cancel
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Print
   • Email
  •   Cancel
  Tack vare snabb insats kunde de två bortre aggregaten i Stornorrfors kraftverk vara i drift igen bara drygt tre veckor efter transformatorhaveriet.
  Tack vare snabb insats kunde de två bortre aggregaten i Stornorrfors kraftverk vara i drift igen bara drygt tre veckor efter transformatorhaveriet.
  seitp222 47e5ed36d14c665bc1257682004a8377