Stora krav på sjökabel när vindkraften
friskar på

ABB i Karlskrona har de senaste åren levererat sjökabel till två stora vindkraftparker, Prinses Amalia windpark utanför holländska kusten och Vattenfalls projekt Lillgrund i Öresund. Vindkraftparker ställer stora krav både på kabelns kvalitet och dimensionering.

Vindkraft är en stadigt växande energikälla och ofta står turbinerna ute till havs där de syns minst och där vinden är som mest gynnsam. Detta gynnar ABB:s kabelfabrik i Karlskrona.

– Det finns kanske ett par företag i världen som kan mäta sig med oss på sjökabel, medan det finns en uppsjö av bolag som levererar landkabel, berättar projektledare Arne Abrahamsson.

Tillsammans med kollegan Ulf C Andersson leder han stora vindkraftprojekt inom ABB-enheten High Voltage Cables. Båda var involverade när holländska holdingbolaget Q7 byggde Prinses Amalia windpark med 60 vindkraftverk utanför den holländska kusten och Arne Abrahamsson ledde själv projektet Lillgrund där beställaren var danska Siemens Wind Power som hade entreprenaden åt beställaren Vattenfall.

Mer kabel
Just nu håller Ulf C Andersson i det hittills största vindkraftprojektet som ABB levererat kabel till. 120 kilometer utanför den tyska kusten byggs en park med 80 vindkraftverk där varje enhet ska producera fem megawattimmar. Elen transporteras med likströmskabel större delen av sträckan.


Likströmskabeln märks innan den lämnar fabriken i Karlskrona. Frakten sker med specialfartyg.

När den drygt tio mil långa kabeln är färdigtillverkad lastas den ut från fabriken till ett specialbyggt fartyg där den spolas upp på svängskivor.
– Sedan transporteras den ut till Nordsjön där den ska kopplas ihop med växelströmskabeln som kommer från transformatorplattformen, berättar Ulf C Andersson.

Samtidigt pågår också leverans av växelströmskabel till ett belgiskt vindkraftprojekt. När det gäller Prinses Amalia windpark och Lillgrund var det två likartade projekt.
– Men en stor skillnad var att i det holländska projektet skulle vi inte lägga ut kabeln, utan bara leverera den och sedan göra den sista inkopplingen till turbinerna. Detta ställde till en del logistiska problem, men vi klarade våra tidsramar.

Vindturbinerna står 23 kilometer utanför den holländska kusten. Avståndet mellan varje enhet är 500 meter.
– Vanligtvis drar vi kablar mellan enheterna för att i slutändan ansluta till en transformatorplattform som via en växelströmskabel, en så kallad exportkabel, transporterar elen in till landbacken.
– Växelström skulle dock inte ha fungerat i det senaste tyska projektet eftersom det är för lång sträcka in till land och det skulle bli för stort spänningsfall under vägen. Där måste vi använda likströmskabel, tillägger Ulf C Andersson.

Hård hantering
Sjökabel ska tåla brysk mekanisk hantering när den läggs ut och när den ligger på botten ska den klara att ett ankare hugger tag i den utan att det blir brott. Därför försågs exportkabeln med armering i ytterskiktet och blylegering invändigt för att skydda kabeln mot vattenläckage.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 3/2009

  •   Cancel
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Print
   • Email
  •   Cancel
  Arne Abrahamsson visar hur exportkabeln ser ut i genomskärning. Den ligger på havsbotten och transporterar energin från transformatorplattformen och upp på land, där den kopplas ihop med en landkabel.
  Arne Abrahamsson visar hur exportkabeln ser ut i genomskärning. Den ligger på havsbotten och transporterar energin från transformatorplattformen och upp på land, där den kopplas ihop med en landkabel.
  seitp202 5c6140642bf1a03cc12576bf002c3ae8