ABB organizes product introduction seminar for CSS & PMT

2015-04-22 - ABB organizes Compact Secondary Substation and Padmount transformer and other medium voltage products introduction training and seminar for Mongolian engineers.

ABB Group organized compact secondary substation, padmount transformer and other product introduction seminar and training for design and electrical engineers. 

During the seminar and training, the engineers had the opportunity to view and hands on experience on the compact secondary substation displayed outside the training center. The substation's advantages such as space saving design, technological advancements and reliable operations were shown.


The media and guests were able to visit the ABB low voltage showroom, complete offerings such as home automation solutions, wide range of switches and sockets and other products.

АББ Групп нь цахилгаан болон зургийн инженерүүдэд бүтээгдэхүүний танилцуулах семинар зохион байгууллаа.

АББ Групп нь цахилгаан болон зургийн инженерүүдэд зориулан компакт дэд өртөө, хувиарлах байгууламжтай трансформатор болон бусад шинэ дэвшилтэт бүтээгдэхүүнүүдийн танилцуулах семинар зохион байгууллаа.
Сургалтаар хаалттай дэд өртөө (ТП) болон КТПН, АТП-ний оронд ашиглах орчин үеийн дэвшилтэт технологи, шинэ шийдэл бүхий компакт трансформаторын дэд өртөө болон хуваарилах байгууламжтай трансформаторын давуу талуудыг сургалтаар онцлон танилцуулав. 

Түүнчлэн тус бүтээгдэхүүнүүдийг Монголд оруулж ирсэнтэй холбогдуулан сургалтын үеэр ирсэн зочид болон хэвлэл мэдээллийнхэнд үзвэрийн бүтээгдэхүүнүүдийг танилцууллаа.

Сургалтанд ирсэн зочид АББ Группын нам хүчдлийн гэр болон байрны ухаалаг шийдэл, унтраалга, залгуур, салгуур болон автомат зэрэг бүтээгдэхүүнүүдийн шоүрүүмтэй танилцлаа.


  •   Cancel
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Print
   • Email
  •   Cancel
  CSS-1203x465
  seitp202 6d1ddea18e8ffae048257ef9003a9891