Lundbytunneln – ett projekt med precision

Lundbytunneln på Hisingen i Göteborg har de senaste åren varit skådeplatsen för ett tungt precisionsarbete när de stora tunnelfläktarna genomgått en ”tioårsservice”. ABB:s serviceverksamhet i Mölndal och YIT utför uppdraget i tätt samarbete.

Vid varje nattligt arbetspass är ett tiotal personer inblandade. Tre fläktar tas ner och tre renoverade sätts upp igen. Fläktarna är nästan sju meter långa och väger drygt ett ton styck. Det är en farlig arbetsmiljö, inte bara för de stora vikter som hanteras.

– Mycket folk är i rörelse hela tiden, och det kan lätt gå snett, säger Stefan Wardenius, ledande montör på YIT. Alla måste tänka på varandra och veta att vi ansvarar för varandras säkerhet.

I Lundbytunneln – en av Sveriges längsta biltunnlar – hänger 80 fläktar som är en meter i diameter. De kör igång automatiskt när bilavgaserna når en viss nivå, men framför allt finns fläktarna där om det värsta skulle hända – en stor brand i tunneln.


Renoveringen av tunnelfläktarna har inneburit ett par års intensivt arbete vid ABB:s serviceverkstad i Mölndal. Engagerade i projektet är Anders Sandberg, YIT, Niklas Lindblom, ABB, Johan Palmén, ABB, Stefan Wardenius, YIT, och Peter Ljungbeck ABB.

Att byta specialkablarna är bara en liten del i det paket som YIT och ABB fick order på av uppdragsgivaren Vägverket innan jobbet kunde starta hösten 2006.
– Vi gör en fullständig demontering, rengöring, byter lager, byter anslutningskabel, återmonterar motorn och balanserar både fläkt och motor, berättar Johan Palmén, ansvarig för testkörningarna på ABB Service.

Vägverket nöjda
I renoveringen ingår också blästring och epoxylackering av både fläkt och motor, som ofta är hårt ansatta av korrosion. Lundbytunneln invigdes 1998, så fläktarna har hängt med i tio år i en tuff miljö.

YIT har Vägverkets uppdrag att sköta driftservice och underhåll av flera tunnlar och broar i Göteborg och har tidigare visat framfötterna vid renovering av ett mindre antal tunnelfläktar.
– Då jobbade vi ihop med ABB och både vi och Vägverket var nöjda, så det var naturligt att vi samarbetade även nu, berättar Anders Sandberg, projektledare på YIT och den som sytt ihop paketet.

– Det var viktigt att vi kunde uppfylla de noggranna kraven på passningar, injusteringar av fläkthjul och allt annat, fortsätter han. Och att egenkontrollen görs rätt – hela tiden!
YIT och ABB har designat hela logistiken kring arbetet, som blivit till en arbetsrutin var tredje måndagsnatt: Tre fräscha fläktar sätts upp, tre rostiga tas ner.

– Det har fungerat fantastiskt bra, säger Anders Sandberg. Och det beror mycket på att vi varit samma gäng hela tiden.

”Examenskänsla”
Allt måste klaffa under de nattliga arbetspassen, annars kostar det stora pengar i skadestånd från Vägverket som ett halvår i förväg planerar vilka nätter ett tunnelrör ska vara stängt.

När vi gästar Lundbytunneln en natt i början av oktober är det lite ”examenskänsla”. De tre sista fläktarna ska upp i taket, skinande av ny, blank färg och med fräscha anslutningskablar, bultar och silikontätningar.

Niklas Lindblom, chef för ABB Service i region Väst, är mycket nöjd med det två år långa samarbetsprojektet.
– Det passar bra i vår satsning på infrastruktur, ett gott exempel på att det finns mycket sådana jobb att göra – vi har ju massor av vägtunnlar i Sverige, säger han.

Sedan ett år tillbaka är just infrastruktur en prioriterad bransch för ABB, både vad det gäller eftermarknad och nya anläggningar. Och då handlar det inte bara om vägar, järnvägar, spårväg och flyg, utan även offentliga byggnader, som sjukhus och skolor, samt hela VA-sektorn.

Den här artikeln har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 3/2008

  •   Cancel
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Print
   • Email
  •   Cancel
  Full aktivitet i Lundbytunneln där man konstruerat en särskild arbetsplattform med en vagga, dit fläkten lyfts med teleskoptruck. I förgrunden syns Stefan Wardenius, YIT, Bert Thorsson, beställare på Vägverket region Väst och Anders Sandberg, YIT. Ovanför fläkten Stanley Malm och Urban Berndtsson från Malms Ventilationsservice.
  seitp222 6e703307de54cc74c125755b0030657d