ABB Group donates additional 250 million tugriks MNT to Mongolian education sector

2016-10-17 - ABB Group donated additional 250 million MNT worth energy efficient drives, motors and automation equipment laboratory to School of Geology and Mining of Mongolian University of Science & Technology.

ABB Group donated additional 250 million MNT worth energy efficient drives, motors and automation equipment laboratory to School of Geology and Mining of Mongolian University of Science & Technology.

“This laboratory, will provide an actual hands on experience for the students, and enable them to learn and design more greener and energy efficient mines in the future” said Mr. Erdembayar Sukhee, Chief Representative of ABB in Mongolia. Our drives and motors are well regarded in the mining industry globally with their reliability and energy efficiency. ABB has also awarded full tuition scholarships to 3 Students from School of Geology and Mining as well as School of Power Engineering of Mongolian University of Science and Technology. The awardees have been chosen from among their peers due to exceptional educational, academic achievement and capability, the will to develop themselves further and the need for financial assistance. ABB Scholarship program is an annual program aimed to assist students in their endeavor to study in the fields of electrical engineering and automation.

“We are very grateful that such a global technology and innovation company has been actively supporting and cultivating the education sector of Mongolia. Earlier this year in February 2016, ABB has donated another medium voltage equipment laboratory to School of Power Engineering of Mongolian University of Science and Technology of same value thus making total combined donation to our University of total 500 million MNT” said Mr. Ochirbat, Dean of Mongolian University of Science and Technology.


АББ Групп Монгол улсын боловсролын салбарт дахин 250 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ.

АББ Групп нь ШУТИС-ийн ГУУС-д орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий 250 сая төгрөгийн лабораторийг хандивлах ёслолын арга хэмжээ болон АББ Группын жил болгон зарладаг тэтгэлэгт хөтөлбөрийн эздэд бүтэн жилийн сургалтын төлбөрийн тэтгэлийг гардуулж өгөх арга хэмжээ болж өнгөрлөө.

АББ Группын нэрэмжит “Цахилгаан хөтлүүр, автоматжуулалт”ын энэхүү лабораторийг нээснээр уул уурхайн салбарт цахилгааны мэргэжлээр сурч буй оюутнууд хамгийн орчин үеийн дэвшилтэт технологиос суралцах, практик дадлага эзэмших, цаашид үйлдвэрлэлийн ашиглалтыг явуулах боломжтой болохоос гадна Монгол улсын уул уурхайн эрчим хүчний салбарын инженерүүдийн мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэхэд ихээхэн тус дөхөм болох болно. Тус лабораторид Монгол улсын уул уурхайн компаниудын хэрэгцээнд өргөн ашиглагдаж болохуйц хамгийн орчин үеийн технологи бүхий тоног төхөөрөмжүүдийг суурилуулсан юм.

АББ Групп жил болгон нийгмийн хариуцлагын хүрээнд цахилгааны инженер мэргэжлээр сурч байгаа 1-2 оюутанг шалгаруулан бүтэн жилийн сургалтын төлбөр, зарим тохиолдолд 2 жил хүртэлх тэтгэлгийг олгодог юм. Энэ жил АББ Групп хамрах хүрээгээ тэлж Геологи уул уурхайн сургуулийн Уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт мэргэжлээр сурч байгаа оюутнуудыг хамруулж 3 оюутанд сургалтын тэтгэлэг олголоо

Энэхүү лабораториуд болон тэтгэлгийг гардуулснаар АББ Групп энэ жил нийт 500 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг Монголын боловсролын салбарт хийлээ. Энэ нь Монголын боловсролын салбарт хувийн хэвшлийн байгууллагаас хөрөнгө оруулалт, дэмжлэг үзүүлсэнээрээ хамгийн томд тооцогдох юм.
Дээрх төслүүдийг дэмжиж, хамтран ажилласан Бямбадорж захиралтай МонХорус Интернэшнл ХХК, Батхүрэл захиралтай Бодит Чадал ХХК-ний хамт олныг онцолж талархал илэрхийлье. АББ Группын албан ёсны дистрибьюторуудын туслалцаа, хүн хүч, дэмжлэггүйгээр энэ төслүүд биелэлээ олоход хүндрэлтэй байх байсан юм.

  •   Cancel
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Print
   • Email
  •   Cancel
  seitp202 7276c722adde910ac1258050000df2bb