GETRAG All Wheel Drive AB

2009-05-12 - Provbänkar för växellådor

I Köping har GETRAG ett center of excellence för fyrhjulsdrift (AWD) vars bas är ett joint venture mellan tyska GETRAG GmbH & Cie KG, amerikanska DANA Corp. och Volvo Personvagnar AB. Under senare år har det uppstått ett behov av att öka kapaciteten i fabriken, för att möta den ökade försäljningen av bl a Volvos XC90. ABB har levererat fem kompletta provbänkslösningar för automatiska växellådor som används ihop med V8-motorer. Det handlar om att skapa belastningsmoment på upp till 1500 Nm för att återspegla och överträffa den hårda verklighet som möter drivlinan hos personbilar i den högre klassen.

Den industriella basen i Köping kan härledas bakåt till 1856, då Köpings Mekaniska Verkstad bildades. Men tillverkningen av växellådor startade först 1927. Volvo övertog hela verksamheten 1942. Produktionen av AWD-system påbörjades under 1996. Sedan januari 2004 är det GETRAG All Wheel Drive AB i Köping med sina ca 1000 medarbetare som svarar för AWD-system och hjulupphängning för den globala personbilsmarknaden. Bland kunderna finns Ford, Volvo, Fiat och Landrover. GETRAGgruppen grundades 1935 och har idag ca 10.000 anställda runt om i världen.

Spårbarhet
Volvos nya stadsjeep XC90 tillverkas för närvarande i mer än 90.000 exemplar per år och utgör ett stort underlag för volymen av automatiska växellådor. Dessa består av två huvuddelar, den ena från Haldex och den andra från GETRAG. I de automatiska
provbänkarna analyseras alla mätvärden. Ingående komponenter är försedda med streck-koder och alla paletter har en individmärkning. Om det uppdagas ett fel i den ena eller den andra delen, förs den testade (men ej godkända) växellådsenheten tillbaka för manuell åtgärd. Det kan då handla om att en av huvuddelarna byts ut mot en annan, för att på nytt gå igenom ett komplett test i den automatiska provbänken. När en enhet är godkänd får den ett eget individnummer för att sedan kunna spåras
under resten av sin livslängd. Det ingår en sextonpolig kontakt, genom vilken all viktig information kan föras över för diagnos hos auktoriserade serviceverkstäder.

Driftsäkerhet
- Vi är ett team inom ABB som har huvudansvar för provbänkarna. Tillsammans med GETRAG, Prevas och Haldex utformas helhetslösningarna. Förutom elutrustning, hydraulik och mekatronik innehåller de mycket datorkraft, säger ABBs projektledare
Lennart Thiede. Det är stora mängder indata från provningen, som ingår i beräkningar och automatiska analyser av prestanda.
Utrustningarna är försedda med snabb datakommunikation för att vid behov av extra expertstöd kunna kopplas upp för fjärrdiagnos. Tillsammans förfogar vi över all den kompetens som behövs för att hålla provanläggningarna maximalt driftsäkra och
därmed säkerställa höga krav på prestanda hos bilarnas automatväxlar, poängterar Lennart Thiede.

  •   Cancel
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Print
   • Email
  •   Cancel

  Contact us

  Page information:
  seitp222 7f6b41ff9c469328c12575740057d14a