ABB organizes relay protection and microSCADA seminar

2015-01-23 - ABB organizes relay protection and MicroSCADA introduction and training seminar for Mongolian engineers

ABB Mongolia Representative office, MonHorus International and Ulaanbaatar Electricity Distribution Network Company successfully organized ABB Relion relay protection and MicroSCADA training seminar.  

During the seminar, ABB relay protection REF, RET, REM, RED, REU 615, 620, 630 series relay protection products operation and advantages information were provided, as well as IEC61850, MicroSCADA system introductory information were provided. If the current relay protection equipment were to be upgraded by ABB equipment, then the infrastructure would be more reliable and safer due to higher standards being applied. 


ABB relay protection products and solutions advantages are numerous, but to name a few: competitive in the market, adheres to IEC 61850 protocols, can communicate with other equipment with IEC 61850 protocol, etc.

АББ Групп нь Реле хамгаалалт болон МикроСкада шийдлүүдийн танилцуулах сургалт семинар зохион байгууллаа.

АББ Группын Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгчийн газар болон МонХорус Интернэшнл ХХК, Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК хамтран зохион байгуулсан “АВВ Relion загварын реле хамгаалалтын тоног төхөөрөмж” сургалт, семинар амжилттай болж өндөрлөлөө.

Уг семинарын хүрээнд АББ Группын реле хамгаалалтын REF, RET, REM, RED, REU 615, 620, 630 серийн тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа, давуу тал болон ашиглалт, IEC 61850 протокол, нумын хамгаалалт, МикроСКАДА системийн талаар мэдээлэл олголоо. АББ группийн релег Монгол улсын хэмжээнд ашиглагдаж байгаа байгаа Цахилгаан соронзон релег шинэчлэх зорилгоор ашигласанаар орчин үеийн микропроцессор дээр суурилсан Евро стандартын релег нэвтэрүүлж эрчим хүчний системийн найдвартай, аюулгүй ажиллагааг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой юм.

АББ группийн реле хамгаалалтын тоног төхөөрөмж нь үнийн хувьд зах зээлд өрсөлдөх чадвартай, IEC 61850 протоколд тохируулан үйлдвэрлэсэн, өөр төрлийн IEC 61850 протоколыг хангасан ямар ч микропроцессорын релетэй уялдан ажиллах чадвартай зэрэг олон давуу талтай.

  •   Cancel
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Print
   • Email
  •   Cancel
  Relay-seminar-1203x465
  seitp202 9aa0de9532dc6e3848257ef9003900ac