ABB displays full mining power and automation solutions

2017-04-04 - ABB along with its local channel partners, SmartCraft LLC and MonHorus International LLC have parcipated in showcasing wide range of ABB power and automation solutions for mining at Mining Mongolia 2017 Expo

ABB along with its local channel partners, SmartCraft LLC and MonHorus International LLC have successfully participated in showcasing wide range of ABB power and automation solutions for mining at Mining Mongolia 2017 Expo.

ABB showcased advanced switchgear technologies such as MdMax, motors and drives, transformers and other mining products and solutions.

SmartCraft LLC is official ABB panel builder, and MonHorus International LLC is official distributor in Mongolia.


АББ Группын уул уурхайн цахилгаан, автоматжуулалтын цогц шийдлийг Mining Mongolia 2017 экспод албан ёсны самбар үйлдвэрлэгч СмартКрафт ХХК болон алба ёсны дистрибьютор МонХорус Интернегнл ХХК-тай хамтран танилцууллаа.

АББ Групп нь уул уурхайн нөхцөлд зориулагдсан орчин үеийн дэвшилтэт шийдэл болсон MDMax хувиарилах байгууламж, цахилгаан хөдөлгүүр, давтамж хувиргагч, трансформатор болон бусад тоног төхөөрөмж, шийдлүүдээр оролцлоо.

СмартКрафт ХХК нь АББ Группын Монгол дахь албан ёсны самбар үйлдвэрлэгч бөгөөд МонХорус Интернешнл ХХК нь албан ёсны дистрибьютор юм.

  •   Cancel
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Print
   • Email
  •   Cancel
  seitp202 a32c17c37aac09c3c12581280010cc3e