Full kraft och kontroll i Norra länken

I söndags invigdes Norra länken i Stockholm. Norra Europas största vägtunnelprojekt är färdigt efter sju år. I ett jätteprojekt har ABB levererat länkens hjärta och hjärna – ställverk för 36 kV som försörjer hela tunnelsystemet med kraft, samt ett unikt 800xA-system skräddarsytt för stora tunnlar.Det small första gången 2007. Sedan dess har 13 kilometer tunnel sprängts, grävts och sågats med diamantvajer mellan Karlberg och Värtan. Den har skurit sig fram som en skalpell under och ovan befintliga tunnlar, och all jord och berg som fraktats bort skulle fylla Globen tre gånger om.

Grundtanken med att bygga Norra länken är att minska trafiken och därigenom få bättre miljö i Stockholms innerstad. Norra länken är även en förutsättning för byggandet av de nya stadsdelarna Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden. Men vägsträckan, som förkortar både kö- och körtider, är inte bara en angelägenhet för stockholmarna eftersom den även har en koppling till Värtahamnen och Frihamnen, landets viktigaste hamnar för gods- och persontrafik till Baltikum, Finland och Ryssland.

Urban WiklundUrban Wiklund
En tunnel är väl bara en väg under marken? När säkerhet och system fungerar är det kanske så vi bilförare har lyxen att tänka. Men bakom den lyxen finns lager på lager av kraft- och styrteknik som är oerhört avancerad. Teknik som ser till att vi är säkra. En vanlig vardag är det tänkt att 100 000 bilar ska passera Norra länken, vilket naturligtvis ställer oerhörda krav på säkerhet och tekniska lösningar.

Se det som en lök, skulle ett lager vara ruttet finns alltid ny färsk lök precis där under.
”Redundansen som byggs in i en vägtunnel har som uppgift att se till att det alltid finns tillgång till information om vad som händer där inne. Om något slås ut ska det finnas back up. Man ska kunna se via kameror, stänga av tunneln, skylta om, skicka meddelanden och så vidare”, säger Urban Wiklund på företaget Tunnelentreprenad, som står bakom installationerna av systemen i tunnlarna.

300 automatiska aktiviteter om olyckan är framme
När en lastbil började brinna i Södra länken i juni 2008 hände till exempel följande:
Tunneln stängdes av genom att alla bommar fälldes ner och omledningsnät aktiverades. Vägskyltarna i den aktuella delen ändrades och ledde trafiken närmaste vägen ut. Vägfält i motsatt riktning stängdes av för att ge plats åt räddningstjänsten. Tunnelventilationen stängdes av och istället startade minimal brandventilation. Belysningen ökade till dagsbelysning och vägledande belysning tändes. Informationsskylt med “Utrym tunneln” tändes, ett förinspelat meddelande sändes på FM-bandet och en förinspelad utrymningsanvisning spelades upp i högtalarna i de aktuella delarna av tunneln. Olyckan startade totalt cirka 300 automatiska aktiviteter(!).

I Norra Länkens nya tunnlar är det ABB:s ställverk för 36kV som ser till att kraften finns och säkras – och styrsystemet 800xA som ser till att alla dessa aktiviteter utförs. Totalt handlar det om fler än 14 000 objekt som ska manövreras eller övervakas, bland annat dörrar, mobiltelefoner, kameror, brandlarm, trafikskyltar och ventilation. Och det sker automatiskt. Om till exempel en bil står stilla någonstans upptäcker systemet detta, skickar ett larm och man kan sedan via kameror gå in och se vad som hänt.

15 små egenfungerande tårtbitar
Tunneldelen av Norra länken är indelad i 15 olika driftområden, som ska kunna fungera självständigt om ett eller flera stängs av. De styrs samtliga av var sitt lokalt ställverk 36kV med inbyggd redundans. Ställverken är gasisolerade, matas med två inkommande linjer och godkända att installeras i utrymmen utan tryckavlastning, vilket i det här fallet alltså betyder rum insprängda i berg.

Säg att en brand till och med lyckas slå ut redundansen i ett driftområde, då kan man via de närliggande områdena - eller centralenheten - skicka ut meddelanden, stänga av och styra om övrig trafik från det drabbade området.

”Det är som 15 små egenfungerande tårtbitar. Om det börjar brinna i en tunnel kan det brinna rejält. Det blir väldigt fort hett i en tunnel och då är det viktigt att fortfarande kunna ha kontroll över den.”När en lastbil fylld med mjöl och margarin fattade eld i Mont Blanc-tunneln mellan Frankrike och Italien i mars 1999 nådde temperaturen 900 grader. Runt 30 bilar skapade till slut ett eldhärjat kaos och 38 människor dog. Tekniken var från 50-talet. Norra länken däremot har en fiberoptisk kabel i taket som mäter temperaturen varje meter. Den är kopplad till 800xA som i sin tur styr ett BBS (Brandbekämpningssystem) med cirka 200 ventiler som kan öppnas, spruta vatten och dämpa en brand för att underlätta för brandkåren. Styrsystemen skickar dubbla signaler till ventilerna, så är det något fel i systemet ska signal nummer två kunna öppna ventilen.

Systemet enkelt att hantera och ändra i
”En stor skillnad vi har nu, jämfört med Södra länken, är att vi här har ett så kallat DCS-system. Med hjälp av ABB:s ställverk och styrsystem har vi skapat ett stort enhetligt system som är enkelt att hantera och ändra i. Södra länken sitter med en lösning som egentligen består av en mängd mindre system (PLC/SCADA-system). Ska du där göra förändringar till exempel, måste du göra dem på en mängd olika ställen istället för ett enda som vi har nu”, säger Urban.

”Det är otroligt mycket information som ska processas och gå upp till Trafik Stockholm. Det som är lite udda med att arbeta med säkerhet är att vi lagt ned flera års arbete på funktioner som vi hoppas aldrig ska behöva användas”, säger Göran Frankell, ingenjör på ABB.


Fakta

4 kilometer tunnel
Norra länken är totalt 5 kilometer lång, varav 4 kilometer går i tunnlar. Eftersom alla vägtunnlar är enkelriktade blir den totala vägsträckan i dem 23 kilometer.

Det gjorde ABB
ABB ligger bakom både elförsörjningen och styrsystemet i Norra länken. De har levererat 17 ställverk 36 kV för säker kraftförsörjning samt ett unikt anpassat 800xA-system för styrning av tunnlarnas olika säkerhetsfunktioner.
  •   Cancel
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Print
   • Email
  •   Cancel
  seitp202 a5a8e24bc49136aec1257da400396670