Tillgängligt och säkert när AB Tändkulan bygger 800 xA-system

Som systemintegratör har AB Tändkulan i Borlänge en längre tid arbetat med och levererat ABB:s automationssystem till nöjda kunder i flera branscher.
– Hög tillgänglighet och säkerhet är det viktigaste i all processtyrning, säger Leif Andersson, en av fyra delägare i AB Tändkulan.

I en vit herrgårdsbyggnad i utkanten av Borlänge huserar systemintegratören

AB Tändkulan med fyra delägare och ett 20–tal anställda.
– Vi bygger kundanpassade automationssystem för processindustrier av skilda slag, berättar Leif Andersson som tillsammans med Mats Karlsson, Peter Sjödin och Lars Svedgård äger och driver Tändkulan.

Verksamheten som konsultföretag inom industriell automation startade 1992 och idag arbetar företaget med system från flera leverantörer. Hela tiden har ABB:s styrsystem funnits med i portföljen, med början i SATT–systemen och ABB Master, och nu är det automationssystemen AC800M och system 800xA som gäller för en hel del av företagets projekt.
– 800xA ger många möjligheter och passar bra när säkerheten och tillgängligheten är det viktigaste, som exempelvis för styrning av en panna i kraftvärmeverk.

Hemtamt med kraftvärme
Kraftvärmeverk och fjärrvärme är lite av hemmaplan för Tändkulans ingenjörer. Ett av företagets senaste stora projekt är automationssystem till det nya Igelstaverket i Södertälje, Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk, och projektet leds av Mats Karlsson.
– Hösten 2007 fick vi order från pannleverantören på styrsystem till pannan och till ett antal sammanbindande mindre system. Med utgångspunkt i kundens kriterier valde vi 800xA till detta projekt.
– Tidigt måste vi planera för att nå högsta tillgänglighet och ett servicevänligt system, säger Mats Karlsson.

– Säkerheten är extremt viktig och vi bygger alla system dubblerade eller flerdubbla. Det är väldigt lätt att bygga upp redundanta system i 800xA som är förberett för det. För styrning av de sex oljebrännare som startar eldningen av biobränslet använder vi ABB:s nya säkerhetsklassade system HI Controller för första gången.

Under arbetet med projekt och kunder har Tändkulans ingenjörer nära kontakt med ABB. Tommy Sallhag på ABB förklarar att Tändkulan är en av ABB:s strategiska partners.
– Hos Tändkulan har ABB en partner med mycket hög kompetens, både processkunnande och systemkunnande.

Stålkunskap
Processkunnandet hos Tändkulan omfattar även järn– och stålbranschen. Nyligen driftsatte Tändkulans ingenjörer ett automationssystem i en spaltlinje hos SSAB i Borlänge. Projektledare Peter Sjödin berättar att det gällde rationalisering av en linje som kantklipper plåt till kundstorlek.
– Vi valde 800xA för att ersätta gamla ABB–system, det är enkelt och finns färdiga lösningar för uppgradering.

Stålverk erbjuder en annorlunda miljö jämfört med en livsmedelsindustri eller fjärrvärmeverk.
– Det är alltid spännande, med många komponenter på liten yta, avancerad teknik och många utmaningar. Till exempel att kunna styra klippningen exakt i en plåt som rör sig snabbt.

Leif Andersson konstaterar att de hela tiden utvecklar många egna lösningar i 800xA.
– Vi vill alltid ge ett mervärde och 800xA ger bra verktyg för det. 800xA har också bra programspråk, bra integrationsmöjligheter och enkla redundansfunktioner. Värdefullt när man som vi siktar mot högsta tillgänglighet och säkerhet.

Tidigare publicerad i ABB Kunden nr 2/2009

  •   Cancel
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Print
   • Email
  •   Cancel
  Leif Andersson och Mats Karlsson, Tändkulan, diskuterar ABB:s senaste CPU med Tommy Sallhag, ABB, och Peter Sjödin, Tändkulan.
  Leif Andersson och Mats Karlsson, Tändkulan, diskuterar ABB:s senaste CPU med Tommy Sallhag, ABB, och Peter Sjödin, Tändkulan.
  seitp222 a7eeaaa9b49311d0c1257650004155c6