ABB organizes relay protection seminar for transmission grid

2016-03-10 - ABB organizes introduction seminar for relay protection products and solutions for transmission grid

ABB and channel partner MonHorus International, as well as National Transmission Grid Company have successfully organized introduction seminar for relay protection products and solutions for national transmission grid company and engineers. The seminar will provide the engineers to review new products, technology and know how that ABB has innovated.

АББ Групп - ЦДҮС ТӨХК - Монхорус интернэшнл ХХК хамтран АББ Группын цахилгаан дамжуулах сүлжээний реле хамгаалалт, автоматикийн бүтээгдэхүүний сургалт семинарыг амжилттай зохион байгууллаа.

Энэхүү сургалт семинараар АББ Группын дэвшилтэт, орчин үеийн шугамын зайн хамгаалалтын REL670 серийн реле хамгаалалтын бүтээгдэхүүнийг БНФинланд улсаас мэргэжилтэнүүд ирж Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ ТӨХК-ийн хамт олонд танилцууллаа.

Дархан болон Эрдэнэт хотуудад АББ Группын реле хамгаалалтын орчин үеийн шийдэл болон утасгүй холбооны сүлжээний танилцуулах сургалт амжилттай зохион байгууллаа.

  •   Cancel
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Print
   • Email
  •   Cancel
  seitp202 bc6e89c4254985c8c1257fd900273a69