ABB and Mongolian University of Science and Technology signs Memorandum of Understanding

2016-06-02 - ABB and MUST Geology, Mining Engineering School have signed Memorandum of Understanding to assist and develop educational capacity for engineers in the mining sector

ABB and MUST Geology, Mining Engineering School have signed Memorandum of Understanding to assist and develop educational capacity for engineers in the mining sector. ABB and MUST, Mongolian University of Science and Technology, Mining Engineering School have signed Memorandum of Understanding to assist and develop educational capacity for engineers in the mining industry. ABB will support and donate in establishing ABB electrical equipment laboratory complete with motors, drives and other equipment which will be used for in mining applications as well as co-organize educational seminars, assistance on curriculum development etc.

АББ Групп болон Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн Геологи, Уул Уурхайн Сургуультай хамтран орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий тоног төхөөрөмжүүдийг нэвтрүүлэх, сургалт семинар зохион байгуулах, материаллаг баазыг бүрдүүлэх , сургалтын түвшинг дээшлүүлэх, хөгжүүлэх зорилгоор санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. АББ Групп нь ШУТИС-ийн ГУУС-д уул уурхайн салбарт ашиглагдах цахилгаан хөдөлгүүр, цахилгаан давтамж хувиргагч, автоматжуулалтын тоног төхөөрөмж бүхий иж бүрэн тоноглосон лаборатори анги танхим хандивлахаар болсон юм.

  •   Cancel
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Print
   • Email
  •   Cancel
  seitp202 bec570003aa94487c12580260031ed50