Standardfrekvensomriktare

ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer är konstruerade för att hantera många olika tillämpningar. De är enkla att välja, installera, ta i drift och använda, och de erbjuder många inbyggda funktioner. ABB:s frekvensomriktare för generela maskinapplikationer är tillgängliga via våra logistik- och teknikpartners.

Tillämpningar
ABBs frekvensomriktare för generella maskinapplikationer kan användas i många branscher inom industrin. Typiska områden är pumpar, fläktar och konstantmomenttillämpningar, som transportörer. ABB:s standardomriktare är idealiska lösningar för enkel installation, idrifttagning och användning, där det inte fordras specialanpassning eller speciallösningar.

ACS580 - en ny användarvänlig frekvensomriktare
Den nya standardfrekvensomriktaren från ABB är designad för ett brett omfång av tillämpningar.
– ACS580 styr din produktion effektivt och spar din tid och energi. Alla viktiga funktioner är inbyggda som standard, säger Hans-Olav Mattans från ABB.

Downloads

  •   Cancel
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Print
   • Email
  •   Cancel

  Your preferences:

  Standard drives

  ABB contact for United States of America

  Service: Orders Support
  seitp322 68a45020b38cb2d9c1256fc0002c47f3