Standardfrekvensomriktare

ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer är konstruerade för att hantera många olika tillämpningar. De är enkla att välja, installera, ta i drift och använda, och de erbjuder många inbyggda funktioner. ABB:s frekvensomriktare för generela maskinapplikationer är tillgängliga via våra logistik- och teknikpartners.

Tillämpningar
ABBs frekvensomriktare för generella maskinapplikationer kan användas i många branscher inom industrin. Typiska områden är pumpar, fläktar och konstantmomenttillämpningar, som transportörer. ABB:s standardomriktare är idealiska lösningar för enkel installation, idrifttagning och användning, där det inte fordras specialanpassning eller speciallösningar.

ACS580 - en ny användarvänlig frekvensomriktare
Den nya standardfrekvensomriktaren från ABB är designad för ett brett omfång av tillämpningar. ACS580 styr din produktion effektivt och spar din tid och energi. Alla viktiga funktioner är inbyggda som standard.

Downloads

  •   Cancel
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Print
   • Email
  •   Cancel

  Your preferences:

  Standard drives

  ABB contact for United States of America

  Service: Orders Support

  External channels for United States of America

  seitp322 68a45020b38cb2d9c1256fc0002c47f3