Standardfrekvensomriktare

ABBs frekvensomriktre för generella maskinapplikationer är konstruerade för att hantera många olika tillämpningar. De är enkla att välja, installera, ta i drift och använda, och de erbjuder många inbyggda funktioner. ABBs frekvensomriktare för generela maskinapplikationer är tillgängliga via våra logistik- och teknikpartners.

Tillämpningar
ABBs frekvensomriktare för generella maskinapplikationer kan användas i många branscher inom industrin. Typiska områden är pumpar, fläktar och konstantmomenttillämpningar, som transportörer. ABBs standardomriktare är idealiska lösningar för enkel installation, idrifttagning och användning, där det inte fordras specialanpassning eller speciallösningar.

Downloads

  •   Cancel
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Print
   • Email
  •   Cancel

  Your preferences:

  Standard drives

  ABB contact for United States of America

  seitp322 68a45020b38cb2d9c1256fc0002c47f3