Prijavi se na My ABB

Možete se prijaviti za My ABB korisnički račun koji se može koristiti za pristup nekim našim online uslugama.
Polja označena * su obaveza.

Vaši podaci

*
*
*
*
*

Sigurnost korisničkog računa

*
Lozinka nije valjana.
Valjana lozinka.
Vaša lozinka mora zadovoljavati sljedeća pravila:
  • Minimalna duljina je 8 znakova. *
  • Upotrijebite 2 sljedeća tipa znakova: *
    • Velika slova: A-Z *
    • Mala slova: a-z *
    • Brojevi: 0-9 *
    • Ne-alfanumerički znakovi: # % ^ > ... *
*
*
*
 

Zašto Vam je potreban korisnički račun za My ABB

Možete se prijaviti za My ABB korisnički račun koji se može koristiti za pristup nekim našim online uslugama

Lozinka i sigurnosna pravila

sigurnosno pitanje će pomoći u slučaju da zaboravite svoju lozinku.